امکانات نرم افزار سیهو

فروش تور


فروش تور

فروش بلیط


فروش بلیط

خدمات بازرگانی


حسابداری بازرگانی

حسابداری خدماتی و تولیدی


حسابداری خدماتی و تولیدی

خدمات و دستمزذ


حقوق و دستمزد

انبار


انبار

 1. عدم محدودیت سطح حساب ( گروه ، کل ، معین ، تفصیلی ۱ ، تفصیلی ۲ و… )
 2. داشتن حساب های شناور ( حساب های اشخاص ، کارکنان ، کارگزاران ، نیمه های گزارشی و… )
 3. داشتن عطف ( بابن مغایرت گیری براساس قرارداد ، بلیت ، شماره چک ، پروژه و… )
 4. داشتن مرکز هزینه 
 5. عملیات بانکی 
 6. تسویه حساب اشخاص و صدور صورتحساب و کنترل تسویه صورت حساب 
 7. دفتر صندوق ریالی و ارزی 
 8. حسابداری سیهو به صورت ریالی و ارزی می باشد
 9. نحوه جستجو در این نرم افزار براساس همه ستون هایی که در پیش نمایش گزارشات دیده می شود و ترکیبی از آنان که با و یا یای منطقی تعریف شده باشد قابل اجرا است 
 10. تولید سند سود و زیان 
 11. تولید اسناد اختتامیه و افتتاحیه 
 12. ایجاد سال مالی جدید 
 13. در صورتیکه به نرم افزار فروش بند الف احتیاج داشته باشید این نرم افزار به صورت مستقیم در ارتباط با حسابداری موجود است و اطلاعات وارد شده در گابریل را به صورت اتوماتیک و دریافت می کند و به سیستم دریافت و پرداخت منتقل کرده 

۱۴ . علاوه بر گزارشات مالی مورد نیاز سیستم های مالی شامل دفتر 

 • تراز ( کل و معین و تفصیلی و بر اساس حساب های شناور ( فعالیت) و عطف )
 • دفاتر مالی بر اساس تاریخ سفر و تراز مالی بر اساس مسیر قرارداد 
 • صدور حساب ها برای کنترل و مغایرت گیری و اصلاح اسناد به صورت مکانیزه 
 • گزارش عطف برای قراردادهای بسته شده
 • گزارش تراز عطف برای وضعیت یک قرارداد که در چه سرفصل های کارکرده است 
 • تهیه گزارشات سود و زیان به تفکیک مراکز هزینه 

۱۵ . تنظیمات حسابداری 

در این قسمت اطلاعات زیر را برای کارکردن با سلیقه حسابدار می توان تنظیم کرد 

 • نمایش اسناد ابطالا شده 
 • نمایش شماره سند 
 • نمایش شماره سریال 
 • نمایش شماره سند در چاپ 
 • نمایش شماره سریال در چاپ 
 • شماره سند بر اساس تاریخ
 • نمایش حساب ها به ترتیب ؛ کد حساب ، نام حساب ، ورود 
 • ارتباط حساب و فعالیت چک شود
 • در اسناد همیشه حساب آخرین سطح ( حساب برگ ) انتخاب شود 
 • در اسناد همیشه فعالیت آخرین سطح ( فعالیت برگ ) انتخاب شود 
 • تکرار آخرین سطر در موقع درج اقلام سند 
 • نحوه دریافت اسناد از سایر سیستم های ارسال به تفکیک جزئیات ، ارسال تجمیعی 
 • اسناد ادغام شود
 • عطف منتقل شود

                                                               چرا سیهو ؟

                                                        مراحل عقد قرارداد فروش نرم افزار حسابداری سیهو

                         ۱

سفارش خود را در سربرگ به واحد فروش ارسال کنید ، حداکثر بعد از ۲۴ ساعت ، پیش فاکتور توسط واحد سیهو فرستاده خواهد شد 

                         ۲                 

پیش فاکتور را بررسی نمایید و پس از تایید ، قراردادی توسط تیم فروش سیهو ارسال خواهد شد 

                        ۳  

تایید و ارسال یک نسخه از قرارداد به همراه فیش واریزی معادل ۸۰% فیش قرارداد

                        ۴

ارسال فرم پیش نصب ، جهت آماده سازی شرایط نصب از طرف تیم سیهو

                        ۵

۴۸ ساعت بعد از دریافت تاییدیه آماده سازی پیش نیازهای نصب برنامه ، اعزام کارشناس نصب و آموزش 

                        ۶

بعد از آموزش پرسنل و نصب نرم افزار ، تهیه صورتجلسه تحویل نصب و تسویه ۲۰% از مبلغ باقی مانده قرارداد

                       ۷

بعد از گذشت یک ماه لطفا ما را از نظرات خود با پر کردن فرم نظرسنجی آگاه سازید